رفتن به محتوای اصلی
x
پیوست اندازه
راهنماي چگونگي ثبت نام مقدماتي دانشجو در سيستم گلستان 263.38 کیلوبایت
راهنماي چگونگي ثبت نام اصلي توسط دانشجو در سيستم گلستان 190.65 کیلوبایت
راهنماي چگونگي انجام حذف اضطراري توسط دانشجو در سيستم گلستان 69.43 کیلوبایت
راهنماي پاسخگويي دانشجويان به سوالات ارزشيابي 186.44 کیلوبایت
راهنماي درخواست مرخصي تحصيلي و حذف ترم 668.76 کیلوبایت
راهنماي ثبت اعتراض به نمره در سيستم گلستان 78.09 کیلوبایت
ليست گزارشات مهم دانشجو 35.77 کیلوبایت
راهنماي مجوز ثبت نام 722.52 کیلوبایت
راهنمای ورود به سیستم جهت متقاضیان ترم تابستان 1.02 مگابایت
راهنماي ثبت درخواست حذف پزشکی ترم، حذف پزشکی درس و حذف مجاز درس از طریق پیشخوان خدمت(ویژه دانشجویان کارشناسی) 921.75 کیلوبایت
راهنماي ثبت درخواست انتقال / انتقال توام با تغییر رشته از طریق پیشخوان خدمت 277.38 کیلوبایت
راهنماي ثبت درخواست مهمان در دانشگاههای ديگر از طریق پیشخوان خدمت 490.89 کیلوبایت
راهنماي تقاضاي انتقال به صورت ميهمان 124.8 کیلوبایت
راهنماي ثبت درخواست تغییر رشته از طریق پیشخوان خدمت(ویژه دانشجویان کارشناسی) 188.95 کیلوبایت
راهنماي ثبت و چاپ گواهی اشتغال به تحصیل 1.04 مگابایت

تحت نظارت وف ایرانی