رفتن به محتوای اصلی
x
پیوست اندازه
اطلاعيه پذيرفته شدگان آزمون كارشناسي ارشدسال 1402 404.38 کیلوبایت
اطلاعيه پذيرفته شدگان آزمون دكترا سال 1402 398.4 کیلوبایت
اطلاعيه پذيرش دانشجويان جديد الورود مقطع كارشناسي ارشد سال 1400 208.38 کیلوبایت
اطلاعيه پذيرش دانشجويان جديد الورود مقطع كارشناسي سال 1400 187.91 کیلوبایت
چك ليست مدارك تحويلي به واحد هاي پستي درسراسر كشور مقطع دكتري 100.35 کیلوبایت
چك ليست مدارك تحويلي به واحد هاي پستي در سراسر كشور مقطع كارشناسي 101.73 کیلوبایت
اطلاعيه پذيرش دانشجويان جديد الورود مقطع دكتري سال 1400 101.26 کیلوبایت
چك ليست مدارك تحويلي به واحد هاي پستي سراسر كشور مقطع كارشناسي 101.99 کیلوبایت
اطلاعيه ترميم نيمسال 1-400 74.15 کیلوبایت
چك ليست مدارك تحويلي به واحد هاي پستي درسراسر كشور مقطع كارشناسي ارشد 99.92 کیلوبایت
اطلاعيه مهم ثبت نام ترم 1-400 137.48 کیلوبایت
اطلاعيه ترم تابستان سال 1400 134.32 کیلوبایت
درخواست گواهي اشتغال به تحصيل 205.27 کیلوبایت
اطلاعيه حذف پزشكي ومجاز دانشجويان 260.2 کیلوبایت
اطلاعيه مهم آموزشي 159.05 کیلوبایت
اطلاعیه درخواست مدارک 132.15 کیلوبایت
دانشجویان متقاضی میهمان وانتقال 33.44 کیلوبایت
اطلاعيه ثبت پروژه در سيستم گلستان 883.93 کیلوبایت
اطلاعيه درخواست مدارك تحصيلي از طريق پست 265.72 کیلوبایت
اطلاعيه حذف پزشكي و مجاز دروس 260.2 کیلوبایت
اطلاعیه در خصوص کسری مدارک دانشجویان تحصیلات تکمیلی 120.2 کیلوبایت

تحت نظارت وف ایرانی